BOLLETJÄRN

Fiskebestämmelser i Bolletjärn

Maximalt antal fiskar som får fångas per fiskekort är 3 st per dag och minimimåttet ligger på 25 cm, fiskar under detta mått måste släppas tillbaka. Från 1/11 och fram till islossning är fiske tillåtet lör-sön, helgdag och helgdagsafton, efter islossning och fram till 1/9 är det fritt fiske som gäller. Sen mellan 1/9 - 31/10 är det fredningsperiod och då är allt fiske förbjudet.Fiske från båt eller flytring samt mäskning med majskorn är förbjudet.Endast ett spö åt gången får användas.

Vid stigens slut när man kommer upp till Bolletjärn sitter ett plastskåp med fångstrapport som ska ifyllas efter avslutat fiske. Detta för att vi ska kunna ha koll på återfångsten i tjärnen. Dagkortspris i Bolletjärn för icke medlem är 60 kronor. Fiskekortet kan man köpa på Sportfiske Centrum i Bollnäs eller Swish 1231613348 . För medlem i klubben ingår fiske i Bolletjärn i årsavgiften.

Klicka för - Djupkarta

2016-2017

 

Fisket i tjärnen i vinter har riktats mot "gammal" fisk. Detta eftersom ingen ny fisk fick sättas ut p.g.a. bakterieangreppet i tjärnen. Lyckligtvis har det bara fångats några få angripna individer (1-2st). Den fisk som fångats i tjärnen har varit förhållandevis stor (30-50cm). Två stora rödingar fångades under en och samma dag; Hjorting 1.3kg och J Hellberg 1.4kg. Dessa fiskar var otroligt välnärda och i prima kondition. Mat finns uppenbarligen i tjärnen. Ett 30-tal fiskar har fångats fram till februari 2017. Slutligen anser jag att vi kan göra en ny utsättning med fisk 2017. bakterieangreppet verkar ha ebbat ut.

Jens Hallberg

 

2016-04-15

OBS!!!

Fisken i Bolletjärn är utsatt för bakterien Aeromonas Salmonicida (ASA).

Därför finns nu restriktioner för fisket i tjärnen.

All fisk som fångas i Bolletjärn som har skador från bakterien skall avlivas,

plockas upp ur vattnet och bör ej ätas.

2015

2015 utsattes 40kg fjällröding.

2014

 

Under hösten planterades det in 70kg fjällröding från odlingen i Noppikoski. Medelstorleken på rödingarna var 3hg. Vintersäsongen fram till årsskiftet 2015 har varit bra. Mer än 100 rödingar har dragits upp och några nästan på 50cm dvs 1,2-1,3kg. Av någon anledning gick fiskarna djupt och de flesta fångades på 8-10 meters djup.En av de trognaste rödingspimplarna på tjärnen är Kjell Sjökvist som trots sina 83år går med rask takt uppför den branta stigen.Vi hoppas att fler hittar upp till tjärnen och den fantastiska miljö som finns där.

Bengt Eriksson,Jens Hallberg och Lars-Olov Södergårds

 

2014-09-20 utsattes 70kg fjällröding.

Fångsttabell 2013-14

1/1-15/4 25-30cm 39st, 31-35cm 23st, 36-40cm 12st, 40-43cm 3st, 43- 2st

24/11-31/12 25-30cm 4st, 31-35cm 45st, 36-40cm 19st, 40-43cm 1st

2012013-07-16 utsattes 65kg fjällröding i storlek 200-400gr.3-11-01

2013-07-16 utsattes 65kg fjällröding i storlek 200-400gr.

Bollnäs Norra Fiskevårdsområdesförening har svarat för inköpskostnaden. Vi tackar varmt för detta.

Fångsttabell 2012-13

1/1-15/4 25-30cm 25st, 31-35cm 30st, 36-40cm 2st, 40-43cm 6st, 43- 7st

8/12-31/12 25-30cm 32st, 31-35cm 48st, 36-40cm 26st, 40-43cm 1st

2012-10-05

2012 utsattes 50 kg fjällröding i storlek 200-300 gr.

Bollnäs Norra Fiskevårdsområdesförening har svarat för inköpskostnaden. Vi tackar varmt för detta.

2012-03-19

Jens Hellberg visar upp sin nyfångade Fjällröding på 1,2kg fångad 2012-03-18.

 

2011-10-10

Vi har i år utsatt 500st tvåsomriga fjällrödingar ,de väger totalt 60kg varierande storlekar.

 

Fångster:För året 2010 och fram tom 30/1 2010 visar att 135 Rödingar upptagits. 15st var längre än 40cm,45st mellan 35 och 40cm samt 53st mellan 30 och 35cm. En hel del av de större fiskarna har säkert funnits i tjärnen i flera år. Endast enstaka är rapporterad från fiske på öppet vatten.

 

Bengt Erikssons fina Fjällröding på 1255gr 51cm fångad 2011-03-05

 

Lars-Olov Södergårds fina Fjällröding på 1kg tagen i mellandagarna 2010.

 

Alexander Hellberg visar upp sin nyfångade Fjällröding

på 8 hg 43cm 21/11-10

 

2010-11-01

Nu har det varit isättning av fisk inför vintern.

 

Fjällröding 6hg fångad December 2009

 

Fångster:Mellan 18 Nov 2006 - 17 Mars 2007 har det blivit 250 fångster av röding i Bolletjärn och storleken på Rödingen har varit runt 30 cm.