VERKSAMHET

 

Klubben har en mycket väl fungerande tävlingsverksamhet. Tävlingar anordnas såväl sommar som vinter, och i klubben finns många framstående tävlingsfiskare. Klubben har själv arrangerat eller varit medarrangör vid tre pimpel-SM samt tre mete-SM.

2016

UNGDOMSSEKTIONEN

Som vanligt har vi bedrivit verksamhet med skolungdomar med mete och pimpel. Totalt har vi haft elva dagar med mete och pimpel med fem olikaskolor i bollnäs. Mete med invandrargrupper från Folkhögskolan och reab. Verksamhet i samarbete med Odd Fellow 162, Onbacken och älderboende på Gutenberg kunde i år starta tidigt tack vare fin vår. Under sexton tisdagar med mete i Vågen, och avslutades med en fiskedag vid Fjällmyrtjärn. Tack till Erik Olnils o Leif Stockhaus.

 

 

2014

UNGDOMSSEKTIONEN

Våra verksanhet omfattar i huvudsak att hjälpa olika skolor vid deras frilufsdagar med pimpel och mete. Nyhamre skola 3 dagar, Björktjära 1 dag och Kilberg 2 dagar.Verksamhet i sammarbeta med Odd Fellow 162 Ohnbacken och äldreboende på Gutenberg under tio tisdagar med metat i Vågen,har pågått enligt föregående år, deltagare från boendet har varit funktionshindrade som har varit rullstolsburna eller haft rullator, antal deltagare har varit mellan sju till tio varje gång, verksamheten har varit väldigt uppskattad av deltagarna, med detta har ungdomssektionen breddat sin verksamhet och nu har ungdomarna blivit ända upp till nittiotre år gamal. Tisdag den 4 feb. en fiskedag med utbytes studenter i sammarbete med Rotary. Tack till Erik Olnils o Leif Stockhaus.

 

 

2012

UNGDOMSSEKTIONEN

Våra verksanhet omfattar i huvudsak att hjälpa olika skolor vid deras frilufsdagar med pimpel och mete. 23/2 pimpel med Björktjära skola, 8/3 Sportlovspimpel, 15/3 Nyhamre skola pimpel, mete16/5 Lust o Lära, 18/5 Nyhamre skola, 23/5 Lust o Lära, 30/5 Lust o Lära,30/5 Nyhamre skola, 5/6 Granbergsskolan och Nyhamre skola, 13/9 Nyhamre skola. 31/8 medverkade vi med en dags fiskeaktivitet tillsammans med Bollnäs Lions vid Kungsholmen deltagande ungdomar kom från olika länder i Europa.Tack till Erik Olnils o Leif Stockhaus.

 

 

2011

UNGDOMSSEKTIONEN

Våra verksanhet omfattar i huvudsak att hjälpa olika skolor vid deras frilufsdagar med pimpel och mete.22/2 och 23/3 Björktjära skola pimpel,23/2 Kilbergsskolan pimpel.11/5 och 15/5 Lust och Lära mete,7/6,8/6 och 22/9 Nyhamre skola mete, 27/9 Björktjärasskolan mete.Meteaktiviteterna med Nyhanre ingår i Sportfiskarnas kampanj Klassdraget Den 10/3 hade vi sportlovspimpel på Scandicviken.Tack till Marie Björklin för samarbetet med Nyhamre och Leif Stockhaus för hans medverkan vid alla aktiviteter.