Kul fakta om reptiler

Andra funktioner definierar också klassen Reptil. Den occipitala kondylen (en utskjutning där skallen fäster vid den första ryggkotan) är singel. Halskotor i reptiler har midventral köl, och intercentrum av den andra halskotan säkringar till axeln hos vuxna. Taxa med välutvecklade lemmar har två eller flera sakrala ryggkotor. Underkäken av reptiler består av flera ben men saknar ett främre koronoidben. I örat sänder ett enda hörselben, stigbygeln, ljudvibrationer från trumhinnan (tympanum) till innerörat. Sexuell reproduktion är intern, och spermier kan deponeras genom kopulation eller genom apposition av cloacae. Asexuell reproduktion genom parthenogenes förekommer också i vissa grupper av reptiler. Utvecklingen kan vara intern, med embryon som behålls i honans äggledare, och embryon av vissa arter kan fästas på moderen av en placenta. Utvecklingen i de flesta arter är dock Extern, med embryon inneslutna i skalade ägg. I samtliga fall är varje embryo inneslutet i en amnion, en membranös vätskefylld säck.

Navigation