Framtiden för fiberbredbandsanslutningar & prepperbutik

I allt högre grad kommer vi att se ett nytt system implementerat, med direkta fiberförbindelser & prepperbutik i våra hem-relativt få av dessa anslutningar finns för närvarande och de flesta är från Virgin Media. Det nuvarande numret tros vara långt under en miljon.

Detta kallas FTTP, eller fiber till lokalerna, där utlovade hastigheter kan slå så mycket som 1Gb.

Regulator Ofcom vill att dessa snabbare anslutningar ska komma till följd av en storskalig utrullning under de kommande åren och för att alla ska kunna få 10Mb åtminstone senast 2020. BT har sagt att det kommer att ansluta två miljoner hem med full fiber senast 2020, medan Virgin talar om cirka fyra miljoner extra fullfiberförbindelser tack vare prepperbutik bredband.

För ungefär hälften av brittiska hem, den slutliga anslutningen mellan hemmet och nätverket är en “drop wire” från en telegrafstolpe.

Ofcom säger att kunder som för närvarande vill få fiberförbindelser men som ansluter via en stolpe är ganska begränsade – ofta kostar mycket pengar att lösa. En lösning kan vid behov ersätta dessa kablar för alla leverantörer med fiber. Mobilt bredband via Snorbilligt.se vill också att alla leverantörer ska kunna lägga fiber i BT: s kanaler vid sidan av BT själv.

Nätverksleverantören Openreach experimenterar också med en halvvägs-House-teknik, kallad G. fast, som gör det möjligt att påskynda befintliga fiberlinjer till cirka 330Mbps med bredband.

Navigation